PIK engineering, s.r.o. je projekční inženýrská kancelář z Písku (JČ).

Od roku 1996 se zabýváme projektovou a inženýrskou činností ve výstavbě, poradenstvím, administrací veřejných zakázek a dotačních projektů.

Náš tým tvoří zkušení odborníci s dlouhodobou praxí v oboru, zkušenostmi a příslušnými autorizacemi ČKAIT.

Služby

Projekční činnost

Projekty elektro VN, elektro NN, veřejné osvětlení, EPS, SEK.

Zpracování dokumentace

Zpracování všech stupňů projektové dokumentace a souvisejících podkladů.

Jednání s úřady

Zastupování při jednání s úřady ve věci zajištění potřebných rozhodnutí a povolení.

Poradenská činnost

Poradenská činnost v oboru elektro, inženýrská činnost, autorský dozor.

Veřejné zakázky

Administrace zadávacího řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky malého rozsahu.

Dotace

Zpracování žádostí a administrace schválených projektů.

Kontakt

PIK engineering, s.r.o.
Tyršova 63
397 01 Písek

telefon: (+420) 382 223 555
e-mail: pik@pikpi.cz
ID datové schránky: e7qtbar

IČO: 25156365
DIČ: CZ25156365
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6636.